• LSMU Veterinarijos akademijos dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinika

  Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinika

  Jūsų patogumui vyksta ir nuotolinės gydytojų konsultacijos

  Veterinarijos paslaugos 24/7

 • LSMU Veterinarijos akademijos dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinika

  Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinika

  Jūsų patogumui vyksta ir nuotolinės gydytojų konsultacijos

  Veterinarijos paslaugos 24/7

 • LSMU Veterinarijos akademijos dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinika

  Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinika

  Jūsų patogumui vyksta ir nuotolinės gydytojų konsultacijos

  Veterinarijos paslaugos 24/7

 • LSMU Veterinarijos akademijos dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinika

  Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinika

  Jūsų patogumui vyksta ir nuotolinės gydytojų konsultacijos

  Veterinarijos paslaugos 24/7

Birutė Karvelienė


Birutė Karvelienė

+370 37 363 490

birute.karveliene@lsmuni.lt

Doc. dr. Birutė Karvelienė - LSMU VA Dr. L.Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinikos vadovė

1994-1999 m. studijavo Lietuvos Veterinarijos Akademijoje ir įgijo veterinarijos gydytojos kvalifikaciją, o 2001 m. įgijo ir Veterinarijos gydytojos Magistrės kvalifikaciją. 2007 m. apgynė mokslų daktaro disertaciją (Biomedicinos mokslai, veterinarinė medicina (12 B))

Darbo patirtis: 2000-2003 m. pradėjo dirbti Lietuvos veterinarijos akademijoje Veterinarijos fakultete, Neužkrečiamųjų ligų katedroje, Eksperimentinėje farmakologijos laboratorijoje laborante. 2003-2007 m. LVA, VF Užkrečiamųjų ligų katedroje studijavo doktarantūroje ir dirbo vyr. laborante. Gavusi daktaro mokslo laipsnį nuo 2007 birželio 1 d. tapo Užkrečiamųjų ligų katedros asistente. 2008-2013 m. dirbo LSMU VF Užkrečiamųjų ligų katedros lektore, nuo 2013 m. spalio mėn. dirba LSMU VF Užkrečiamųjų ligų katedros docente, dėsto VF, VMS, MM, GM, GTF studentams, magistrantams, rezidentams Veterinarinę epidemiologiją ir infekcines ligas, zoonozes. 2011 m. birželio mėn. pradėjo eiti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinikos vadovės pareigas. Šiuo metu yra aktyvi LSMU VA Veterinarijos fakulteto tarybos narė bei Veterinarinės medicinos studijų komiteto narė.

Dalintis

     

Select any filter and click on Apply to or press ENTER see results


Akcijos, Nuotolinės konsultacijos, Klinikai – 25 metai! +370 37 362 303, +370 620 78353